קורסים זמינים

מעבדה לתקשורת סמ 1
  • Teacher: איליה איאופדוב
  • Teacher: אורון סבג
תיכון מכונות סמ 1
  • Teacher: דוד זרוק
  • Teacher: שי כהן
מעבדה לגרפיקה ממוחשבת מעשית סמ 1
  • Teacher: יואב גולן
  • Teacher: כרמל כהן