קורסים זמינים

סדנה לעידוד הקריאה בעידן הטכנולוגי תשעד
קטגוריה: תשעד
 • Teacher: אליהו קוזמינסקי
התפתחות אוריינית
קטגוריה: תשעד
 • Teacher: אליהו קוזמינסקי
גישה מכניסטית להזנת הצמח סמ 1
קטגוריה: תשעד
 • Teacher: משה זילברבוש
Conservation Genetics s 2
קטגוריה: תשעד
 • Teacher: שירלי בר-דוד
The Ecology of Arachnids S 2
קטגוריה: תשעד
 • Teacher: יעל לובין
Migration Processes in the Unsaturated Zone of Soi S 2
קטגוריה: תשעד
 • Teacher: אלכסנדר יאקירביץ
Introduction to Contaminant Hydrology S 1
קטגוריה: תשעד
 • Teacher: אלכסנדר יאקירביץ
Groundwater Hydrology S 1
קטגוריה: תשעד
 • Teacher: עפר דהן
Microbial Biofilms in Water and Wastewater Treatme S 1
קטגוריה: תשעד
 • Teacher: משה הרצברג
Practical Bioinformatics for Environmental Studies S 1
קטגוריה: תשעד
 • Teacher: מנחם סקלרץ
מיקרוביולוגיה סביבתית (ב) סמ 2
קטגוריה: תשעד
 • Teacher: אסנת גילאור
Theory and Applications of Geographic Information S 1
קטגוריה: תשעד
 • Teacher: אביבה פיטרס
Urban microclimate in the desert S2
קטגוריה: תשעד
 • Teacher: Evyatar Erell
Passive heating and cooling of buildings S2
קטגוריה: תשעד
 • Teacher: Evyatar Erell
Research Seminar: Neighborhood and Settlement Patt S 2
קטגוריה: תשעד
 • Teacher: יודן רופא
The Sustainable City: City Planning and Urban Desi S 1
קטגוריה: תשעד
 • Teacher: יודן רופא