קורסים זמינים

התנהגות ארגונית סמ 1
  • Teacher: איריס כהן-קנר
יישומי מחשב בניהול א סמ 1
  • Teacher: סימונה כהן קדוש
פרויקט תכנון עסקי אסטרטגי - חלק א סמ 1
  • Teacher: שגית קדם-ימיני
  • Teacher: הילה רימר
  • Teacher: מאיר שימקו
שיווק למנהלים סמ 1
  • Teacher: הילה גור
  • Teacher: אלי מרון
Accounting for Managers S1
  • Teacher: זקרי ברניס